CHERRYPOST.net
체리우체국 - 메일친구 손편지친구 교류
NO PHOTO
E-mail : 성별 : 성별희망 펜팔 상대 : 희망 펜팔 상대거주지역 : 거주지역                         

펜팔 검색 결과 : 389

hydra-web-Enalp / 37 /
광주광역시
Hydra web
Kathy / 31 /
경기도
안녕하세요 펜팔친구를 사귀고 싶어서 여기저기 다니다가 이 사이트를 만나게 되었어요. 저처럼 돌싱도 좋고 상처가 많은 분들이랑 일상 이야기나 추억팔이 등의 주제로 편지 써 보고 싶어요. 나이나 지역은 상관없이 모든 분들 환영입니다. 일시적 연락이 아닌 오랜 친구로 남아줄수 있는 분만 연락주세요. 많은 추억 만들수 있는 친구였으면 좋겟어요.저는 산책 좋아하구요. 수다떠는거
그냥 친구 / 26 /
비공개
안녕하세요. 이메일 친구하실 분 구합니다. 친구도 없고~ 하루하루 특별한 일 없이 흘러가는 것 같아서 그냥 너무 진지하지 않게 이런저런 이야기 나눌 수 있는 친구가 있으면 좋을 것 같아서요. 그럼 이만!
WillieSniny / 28 /
경상북도
Internet magazin SMART: trasport smart, electrocasnice, produse pentru casa si gradina, electrice, instrumente, smartphone. Procurati cu reduceri pe SMART.md: Livrare prin Moldova, specificatii si descrierii, alegere div
Kevintew / 41 /
세종특별자치시
redirected here Hydra
Larryuneve / 38 /
경기도
official site free games download
태민 / 35 /
비공개
건전한 마음으로 편안하게 이메일로 대화하면서 서로에게 힐링이 될수 있는 분을 찾고 있어요.